رسالت ما

با توجه به تبلیغات اشتباه و غیر علمی که این روزها در معرض دید همگان قرار گرفته است، دکتر سید امین میرصادقی و دکتر سعید بابایی تمام تلاش خود را در راستای ممانعت از گسترش روش های غیر علمی و بعضاً آسیب رسان برای سلامتی افراد از طریق افزایش آگاهی بیماران به کار گرفته اند.

تمامی مطالب این سایت مطابق با بروزترین روش های علمی در جهان می باشد.